ΟΛΘ: Αύξηση σε έσοδα και κέρδη στο Α’ εξάμηνο 2022

Συντάκτης: Share:

Η ΟΛΘ Α.Ε. ανακοινώνει πως το 1ο εξάμηνο του 2022 σημειώθηκε συνολική αύξηση των εσόδων σε όλους τους τομείς δραστηριότητας, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Συγκεκριμένα, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου (με τη θυγατρική ThPA Sofia), για το 1ο εξάμηνο 2022 ανήλθαν σε €40,8 εκατ. (τα έσοδα της θυγατρικής ThPA Sofia προσέγγισαν τα € 0,64 εκατ.), αυξημένα κατά 9%, έναντι €37,4 εκατ. (τα έσοδα της ThPA Sofia προσέγγισαν τα € 0,37 εκατ.) για το 1ο εξάμηνο του 2021.

Για τη μητρική εταιρεία ΟΛΘ Α.Ε., τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε €40,2 εκατ. για το 1ο εξάμηνο, αυξημένα κατά 8,4%, σε σχέση με €37 εκατ. για το αντίστοιχο πέρυσι.

Τα έσοδα από το Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων αυξήθηκαν κατά 7,1%, σε €26,8 εκατ. από €25 εκατ. το 1ο εξάμηνο του 2021, ενώ τα έσοδα από τον Συμβατικό Λιμένα αυξήθηκαν κατά 7,3%, σε €12 εκατ. για το 1ο εξάμηνο του 2022, από € 11,2 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο πέρυσι.

Τα έσοδα του Επιβατικού Σταθμού αυξήθηκαν σημαντικά κατά 86,4%, στις €229 χιλ. ενώ τα έσοδα Εκμετάλλευσης Χώρων αυξήθηκαν κατά 56,3%, στα € 1,1 χιλ.

 

Μείωση στη διακίνηση φορτίων
Η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων μειώθηκε κατά 3,5%, σε 229,4 χιλ. TEUs. Κατά την ίδια περίοδο, οι ποσότητες Συμβατικού Φορτίου που διακινήθηκαν μειώθηκαν κατά 3,1%, σε 2.074 χιλ. τόνους για το 1ο εξάμηνο 2022, από 2.140 χιλ. τόνους για το αντίστοιχο του 2021, οφειλόμενη κυρίως σε μείωση της διακίνησης νικελίου.

 

Ανεβαίνει το dry port στη Βουλγαρία

Στην εγκατάσταση του Dry Port της θυγατρικής ThPA Sofia, διακινήθηκαν συνολικά 3.623 TEUs, σημειώνοντας αύξηση 16,8%, έναντι 3.102 TEUs την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Αναφορικά με την κερδοφορία, τα μικτά κέρδη του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 2,8%, σε €17,4 εκατ. το 1ο εξάμηνο 2022, από €16,9 εκατ. το 1ο εξάμηνο 2021 και για την Εταιρεία τα μικτά κέρδη επίσης αυξήθηκαν κατά 1,3%, σε €17,7 εκατ. το 1ο εξάμηνο 2022, από €17,5 εκατ. το 1ο εξάμηνο 2021.

Τα λειτουργικά κέρδη-EBITDA για τον Όμιλο σημείωσαν αύξηση κατά 9,6%, σε €16,7 εκατ. το 1ο εξάμηνο 2022, από €15,3 εκατ. το 1ο εξάμηνο 2021 και για την Εταιρεία επίσης αυξήθηκαν κατά 6,9%, σε €17,1 εκατ. από €16 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 6Μ 2021.

Τέλος, τα Καθαρά Κέρδη μετά φόρων για τον Όμιλο αυξήθηκαν σημαντικά κατά 18,7%, σε €9,6 εκατ. το 1ο εξάμηνο 2022, από €8,1 εκατ. για το 1ο εξάμηνο 2021 και για την εταιρεία επίσης αυξήθηκαν σημαντικά κατά 14,2%, σε €10,2 εκατ. το 1ο εξάμηνο 2022 από €8,9 εκατ. το 1ο εξάμηνο του 2021.

Αναφορικά με τις επιδόσεις της ΟΛΘ Α.Ε., η αύξηση των εσόδων οφείλεται μεταξύ άλλων και στις βελτιωμένες πρακτικές λειτουργικής διαχείρισης διακινουμένων εμπορευματοκιβωτίων και φορτίων του συμβατικού Λιμένα.

Το καθαρό πρόγραμμα κεφαλαιουχικών δαπανών για το εξάμηνο του 2022 ανήλθε στα €10,9 εκατ. και αφορά κυρίως δόσεις για την αγορά δύο νέων γερανογεφυρών STS (αγοραίας αξίας ~ € 15,7εκατ.), την κατασκευή υποσταθμού υψηλής τάσης στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων, την αναβάθμιση της υφιστάμενης λιμενικής υποδομής στο κρηπίδωμα 26, την προμήθεια δύο φορτηγών-ρυμουλκών (tractors) και δύο περονοφόρων μηχανημάτων. Επιπρόσθετες κεφαλαιουχικές δαπάνες αναμένονται προς το τέλος του έτους.

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε., κ. Θάνος Λιάγκος, επεσήμανε: “Υλοποιούμε ένα πολυεπίπεδο Επενδυτικό Πλάνο, με γνώμονα τον αναπτυξιακό ρόλο μας. Ήδη έχουμε επενδύσει περισσότερα από € 55 εκατ. για την αναβάθμιση του Λιμένα της Θεσσαλονίκης, από το 2018. Ξεπερνάμε τα σύνορα με δυναμικές κινήσεις εξωστρέφειας και δημιουργίας συνεργειών που αναδεικνύουν το διεθνή προσανατολισμό μας και τη δέσμευσή μας στη δημιουργία αξίας τόσο για την ΟΛΘ Α.Ε., όσο και για τους εταίρους μας σε όλο τον κόσμο, στην περιοχή μας και την κοινωνία γενικότερα”.

 

Aλλαγές στη σύνθεση του ΔΣ

Το ΔΣ της ΟΛΘ Α.Ε. έκανε δεκτή την παραίτηση του μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., κ. FU Βaiqiao (Leon). Προς αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, το Δ.Σ. έκανε δεκτή την ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και όρισε νέο μη εκτελεστικό μέλος, την κα Zonglyu (Jessie) LU.

Ακολούθως, το νέο ΔΣ της ΟΛΘ Α.Ε. με θητεία έως την 12.07.2026, έχει την κάτωθι σύνθεση:

Αθανάσιος Λιάγκος: εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

Laurent Martens: Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος

Artur Davidian: Γενικός Διευθυντής Επενδύσεων, εκτελεστικό μέλος

Zonglyu (Jessie) LU: μη εκτελεστικό μέλος

Χαραλάμπης Καραμανέας: μη εκτελεστικό μέλος

Παναγιώτης Μιχαλόπουλος: ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

Αγγελική Σαμαρά: ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

Ειρήνη Χάδιαρη: ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

Τονίζεται πως δεν υφίσταται καμία αλλαγή στις τρεις (3) Επιτροπές του Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε

 

 

Πηγή: grtimes.gr