Αυτό προβλέπει ο Αθλητικός Νόμος για τις εκλογές σωματείων της ΕΠΣΜ!

Συντάκτης: Share:
Το πρόγραμμα αγώνων των πρωταθλημάτων υποδομής

ΕΠΣΜ: Τι προβλέπει ο αθλητικός νόμος για τις αρχαιρεσίες των αθλητικών σωματείων

 

               Από την ΕΠΣ Μακεδονίας υπενθυμίζεται στα σωματεία της ότι ο Ν. 4639 / 2019 για τις αρχαιρεσίες των αθλητικών σωματείων στο άρθρο 7 παρ. 3 προβλέπει τα εξής: «Οι αρχαιρεσίες για τα όργανα των αθλητικών σωματείων, των ενώσεων και των ομοσπονδιών, καθώς και για την εκλογή των αντιπροσώπων των ενώσεων σε υπερκείμενες αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες, διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικαστικός αντιπρόσωπος. Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται, ύστερα από αίτηση του εκάστοτε αθλητικού φορέα, δικηγόρος από τον Δικηγορικό Σύλλογο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο εν λόγω φορέας. Εάν πρόκειται για αθλητικές ενώσεις ή ομοσπονδίες, δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται δικηγόρος διορισμένος στο Εφετείο ή στον Άρειο Πάγο. Τα υπόλοιπα μέλη των εφορευτικών επιτροπών εκλέγονται από το σώμα της οικείας Γ.Σ.. Η παρούσα ρύθμιση κατισχύει κάθε διαφορετικής πρόβλεψης στα καταστατικά των αντίστοιχων αθλητικών φορέων».

Scroll Up