Διαδικτυακή συμμετοχή ποδοσφαιριστών Κ18-Κ16 στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Intergriball Grassroots and Women’s Football

Συντάκτης: Share:

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Intergriball Grassroots and Women’s Football» που υποστηρίζεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης μέσω του Erasmus+ και την UEFA, η Ε.Π.Ο. και το Ίδρυμα για την Ακεραιότητα του Αθλητισμού (CSCF-Foundation for Sport Integrity)*, σε συνεργασία με τις Π.Ο. Βελγίου, Τσεχίας, Μάλτας,  Κύπρου και του Πανεπιστήμιου της Γάνδης, προγραμματίζουν την παροχή εκπαίδευσης σε νέους ποδοσφαιριστές (Κ18, Κ16) και ποδοσφαιρίστριες ανεξαρτήτου ηλικίας στην Ελλάδα κατά τις  περιόδους 2020/ 2021 και 2021/2022, διεξάγοντας επιστημονική διαδικτυακή  έρευνα από τον επιστημονικό συνεργάτη του προγράμματος Ariosz Research Institute.

 

Το πρόγραμμα «Intergriball Grassroots and Women’s Football» κρίνεται ως εξαιρετικά σημαντικό για την Ε.Π.Ο., η οποία  παραδοσιακά στηρίζει σθεναρά κάθε πρωτοβουλία επιμόρφωσης των ποδοσφαιριστριών και ποδοσφαιριστών της, ιδίως αυτών των τμημάτων υποδομών, καθώς και κάθε σχετική ερευνητική δραστηριότητα.

 

Παρακαλούνται οι ποδοσφαιριστές, ποδοσφαιρίστριες, προπονητές και μέλη προπονητικών ομάδων να λάβουν μέρος  στην έρευνα, η οποία είναι ανώνυμη και διαρκεί περίπου 10 λεπτά, μπαίνοντας στον παρακάτω σύνδεσμο, το αργότερο μέχρι 4 Νοεμβρίου 2020: https://cscf.ariosz.hu/index.php/799399?lang=el.

 

Η διαδικασία συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου μπορεί να διακοπεί και να συνεχιστεί σε άλλο χρόνο, απαραίτητα, όμως, πρέπει να ολοκληρωθεί και αποσταλεί το αργότερο  μέχρι 04-11-2020.

 

Οι απαντήσεις θα συλλεχθούν και θα επεξεργαστούν σύμφωνα με τις γενικώς αποδεκτές επιστημονικές μεθόδους και τηρώντας κάθε σχετική νόμιμη υποχρέωση που απορρέει από τις κείμενες διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, διασφαλίζεται ότι η ταυτότητα των συμμετεχόντων δεν θα αποκαλυφθεί και οι απαντήσεις δεν θα εμφανιστούν ή  γνωστοποιηθούν ολικά ή μερικά με οποιονδήποτε τρόπο ή κατά οποιοδήποτε χρόνο.

 

Για ερωτήσεις και σχόλια, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε στις παρακάτω διευθύνσεις: [email protected] και [email protected]  .

Scroll Up