Η Προκήρυξη των Πρωταθλημάτων Υποδομών της ΕΠΣ Μακεδονίας αγων. περιόδου 2021-22

Συντάκτης: Share:

Στον ιστότοπο της Ε.Π.Σ. Μακεδονίας www.epsm.gr έχει αναρτηθεί η προκήρυξη των πρωταθλημάτων Υποδομών, περ. 2021/2022, που αφορά στην 38η συνεχόμενη διοργάνωση της Ένωσης και η δήλωση συμμετοχής στα πρωταθλήματα Υποδομών, περ. 2021/2022, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά.

 

Επίσης, στον  ιστότοπο της Ενωσης www.epsm.gr και στο πεδίο «Έγγραφα & υποδείγματα» έχουν αναρτηθεί και τα παρακάτω έντυπα:

Υπόδειγμα κατάστασης δύναμης ποδοσφαιριστών (ρόστερ).

Δικαιολογητικά έκδοσης – ανανέωσης «ταυτότητας αγωνιζόμενου αθλητή».

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 για έκδοση «ταυτότητας αγωνιζόμενου αθλητή» (υπεύθυνη δήλωση 1)

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 για ανανέωση «ταυτότητας αγωνιζόμενου αθλητή» (υπεύθυνη δήλωση 2)

«Κάρτα Υγείας Αθλητή».

Έντυπα πράξης συναίνεσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων (για πρώτη έκδοση «ταυτότητας αγωνιζόμενου αθλητή»), στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.