Και… η ΕΠΟ συνεχίζει να επιβάλλει αφαιρέσεις βαθμών…

Συντάκτης: Share:

Ο Ηρακλής αποφάσισε να δηλώσει συμμετοχή στην τελευταία βαθμίδα του ελληνικού ποδοσφαίρου, όμως για τα Πειθαρχικά Όργανα της ΕΠΟ αυτό δεν σημαίνει τίποτε.

Απόδειξη αποτελεί το γεγονός ότι εξακολουθεί να επιβάλλει ποινές αφαίρεσης βαθμών σε μία ΠΑΕ, η οποία δεν υπάρχει αγωνιστικά και εταιρικά οδηγείται σε αδράνεια και προσεχώς σε ειδική εκκαθάριση…

Τελευταίο “κατόρθωμα” του Διαιτητικού Δικαστηρίου, η αφαίρεση άλλων τριών βαθμών για την υπόθεση Γροντή.

Το κείμενο της σχετικής απόφασης:

“Επιβάλλει στη δεύτερη των καθών η αίτηση Π.Α.Ε. με την επωνυμία «Αθλητική Ένωση Ποντίων ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 Νέα Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρία» και με τον διακριτικό τίτλο «ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 ΝΕΑ ΠΑΕ», μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) των απαιτήσεων που επιδικάσθηκαν στον αιτούντα επαγγελματία ποδοσφαιριστή Δημήτριο ΓΡΟΝΤΗ του Αυγέρη δυνάμει της υπ’ αριθμ. 274/2019 αποφάσεως της Π.Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο., δηλαδή ποσού 3893,75 € πλέον των νομίμων τόκων κατά τους ορισμούς στο διατακτικό της προαναφερθείσας αποφάσεως, την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας”.