Παίρνει ενημερότητα και βγάζει δελτία…

Συντάκτης: Share:

Η σημερινή μέρα θεωρείται καθοριστική από τους ιθύνοντες του Ηρακλή, σχετικά με το θέμα της ασφαλιστικής ενημερότητας.

Θεωρούν ότι, μετά την έγκριση, την οποία έλαβαν από όλους τους αρμόδιους και συναρμόδιους φορείς, έφτασε η στιγμή των υπογραφών από το κατάστημα του ΙΚΑ Κατερίνης και της έκδοσης της βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας.

Με βάση τις πληροφορίες, που έχουν στη Μίκρα, όλα τα εμπόδια έχουν ξεπεραστεί και από το πρωί θα βρίσκονται σε επαφή με την αρμόδια υπηρεσία, ώστε να παραληφθεί άμεσα η πιστοποίηση και να προωθηθεί το ταχύτερο δυνατό η έκδοση δελτίων για τους νεομεταγραφέντες από πλευράς ΕΠΟ.