Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη για τη Νέα Τούμπα

Συντάκτης: Share:

Πριν λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η σύσκεψη για τη Νέα Τούμπα , η οποία διήρκεσε κάτι παραπάνω από δύο ώρες.Στην σημερινή συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την ανοικοδόμηση του νέου γηπέδου.  Στην σύσκεψη έδωσαν το παρών οι επιτροπές του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Από την πλευρά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ έδωσαν το παρών ο υπεύθυνος εγκαταστάσεων και ανάπτυξης κτιριακών υποδομών της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Γιάννης Δημογιάννης, ο επικεφαλής νομικού τμήματος Αχιλλέας Μαυρομάτης και διάφοροι τεχνικοί σύμβουλοι.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί από εδώ και στο εξής θα προγραμματίζονται τέτοιες συσκέψεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα, με στόχο την καλύτερη δυνατή συνεργασία των εμπλεκομένων. Θυμίζουμε τις επιτροπές:

Τα μέλη της Επιτροπής, που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη:

-Νικόλαος Ιωάννου, Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

-Κωνσταντίνος Μπέφας, Επιστημονικός Συνεργάτης σε θέματα ευρωπαϊκών προγραμμάτων του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.

-Χρήστος Κραβαρίτης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

-Σάββας Λαδόπουλος, Προϊστάμενος του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

-Χρήστος Κοτρίδης, Νομικός Σύμβουλος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Τα μέλη της Επιτροπής που ορίστηκαν από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης:

α) Μπελιµπασάκης Κωνσταντίνος, Προϊστάµενος Γενικής ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

β) Φαρµάκη Παρασκευή, Υπάλληλος στο Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών της Διεύθυνσης Δόμησης και Πολεοδοµικών Εφαρµογών.

γ) ∆ηµούλη Άννα, Υπάλληλος στο Τµήµα Αστικού Σχεδιασµού της ∆ιεύθυνσης Αστικού Σχεδιασµού και Αρχιτεκτονικών Μελετών.

δ) Σωτηριάδης ∆ηµήτριος, Αναπληρωτής Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Αστικού Περιβάλλοντος.