Στις 15 Οκτωβρίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΠΣ Θράκης

Συντάκτης: Share:

Την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΠΣ Θράκης με σκοπό την ψήφιση – έγκριση του διοικητικού και οικονομικού απολογισμού του 2020, καθώς και του οικονομικού προϋπολογισμού για το 2022.

 

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

 

Έχοντας υπόψη :

 

α) Τις διατάξεις του Ν. 2725/99 με τις τροποποιήσεις του

β) Τις διατάξεις του Ν. 4726/20

γ) Τις διατάξεις του καταστατικού της Ε.Π.Ο.

δ) Τις διατάξεις του καταστατικού της Ε.Π.Σ. Θράκης

ε) Την από 31-08-2021 απόφαση του ΔΣ της Ε.Π.Σ. Θράκης

 

Σ Υ Γ Κ Λ Η Σ Η – Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

για Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Σ. Θράκης την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 και ώρα 19:30 με κύρια θέματα ημερήσιας διάταξης τις εγκρίσεις των::

 

  1. Διοικητικού απολογισμού 2020
  2. Οικονομικού Απολογισμού 2020
  3. Οικονομικού Προϋπολογισμού 2022

Εάν δεν υπάρξει απαρτία μελών σύμφωνα με το καταστατικό η Γ.Σ. θα επαναληφθεί

την ίδια μέρα και στον ίδιο τόπο ώρα 20.30 με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΣΕΙΣ :

  1. Ο τόπος διεξαγωγής της Γ.Σ. θα ορισθεί έγκαιρα και ανάλογα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα.
  2. Στη συνέχεια θα αποσταλούν στα σωματεία-μέλη τα θέματα ημερήσιας διάταξης και τα λοιπά έγγραφα που αφορούν την ΓΣ.

Για το Δ.Σ

 

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Δαμιανός Γαβριηλίδης

Ιωάννης Κοτζαμάνης