Πιερικός: Νέο Δ.Σ στον σύλλογο – Η επίσημη ενημέρωση

Συντάκτης: Share:

 

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον Πιερικό όπως αναφέρει με επίσημη ανακοίνωση της η ομάδα της Κατερίνης.

 

Η ανακοίνωση:

 

Στην Κατερίνη σήμερα 01/11/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο στα γραφεία του συλλόγου ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ:

 

Παρόντες: Κιργιάκος Αντώνιος, Λαζαρίδης Ιωάννης, Αστερίου Παναγιώτης, Τσακιρίδης Βασίλειος, Παναγίτσας Κων/νος, Βασιλειάδης Μιχαήλ, Δασκαλοπούλου Χριστίνα, Σολαχίδου Μαίρη, Παναγιωτίδου Αικατερίνη, Παπαευαγγέλου Αστέριος, Ζάχος Δημήτριος, Κουτλουμπάσης Δημήτριος, Μπέης Αθανάσιος, Μπέης Δημήτριος. Λαζαρίδου Αθηνά.

Θέμα:  «Κατανομή αξιωμάτων του νέου Διοικητικού Συμβουλίου»

 

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία του Δ.Σ., ξεκίνησε η συνεδρίαση  και μετά από διαλογική συζήτηση προχωρήσαμε ΟΜΟΦΩΝΑ στην κατανομή αξιωμάτων ως ακολούθως για το Δ.Σ.:

 

Πρόεδρος: Λαζαρίδης Ιωάννης

Αντιπρόεδρος Α΄: Κιργιάκος Αντώνιος

Αντιπρόεδρος Β΄: Τσακιρίδης Βασίλειος

Αντιπρόεδρος Γ΄: Αστερίου Παναγιώτης

Γενικός Γραμματέας: Δασκαλοπούλου Χριστίνα

Αναπληρωτής Γεν. Γραμμ..: Ζάχος Δημήτριος

Ταμίας: Κιργιάκος Αντώνιος

Αναπληρωτής Ταμίας: Λαζαρίδου Αθηνά

Έφορος Ακαδημιών: Μπέης Αθανάσιος

Έφορος Πετοσφαίρισης: Παναγιωτίδου Αικατερίνη

Υπεύθυνος Ιματισμού: Βασιλειάδης Μιχαήλ

Υπεύθυνος Γραφείου Τύπου κι Ενημέρωσης: Τσακιρίδης Βασίλειος

Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων: Σολαχίδου Μαίρη

Μέλος: Παναγίτσας Κωνσταντίνος

Μέλος: Μπέης Δημήτριος

Μέλος : Κουτλουμπάσης Δημήτριος

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ – ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ