Έκτακτη ΓΣ για εκκαθάριση από τον Πανόπουλο

Συντάκτης: Share:
Στην προπόνηση  της Ξάνθης ο Πανόπουλος (pics)

Σε επίσημη πρόσκληση, που αναρτήθηκε και στο ΓΕΜΗ, των μετόχων της ΠΑΕ Ξάνθη για Έκτακτη Γενική Συνέλευση προχώρησε ο Χρήστος Πανόπουλος.

 

Η Γ.Σ. θα διεξαχθεί την Παρασκευή 21 Αυγούστου στα γραφεία της Εταιρείας με μοναδικό θέμα συζήτησης την “Ενδεχόμενη θέση της Εταιρείας σε εκκαθάριση”, κάτι που για πολλούς δείχνει πως ο Πανόπουλος όταν μιλούσε για ουσιαστική διάλυση της ΠΑΕ το εννοούσε για άλλους βέβαια είναι ακόμα μια κίνηση άσκησης πίεσης ώστε να δοθεί όσο πιο άμεσα γίνεται λύση στο θέμα του ιδιοκτησιακού του συλλόγου.

 

Αναλυτικά το έγγραφο με το οποίο η ΠΑΕ Ξάνθη συγκαλεί Έκτακτη Γ.Σ. αναφέρει:

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα την 21ηΑυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ, και, σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, την ίδια ώρα στις 27 Αυγούστου 2020, στα γραφεία της Εταιρείας, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του ακόλουθου θέματος:

 

Ενδεχόμενη θέση της Εταιρείας σε εκκαθάριση

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση θα έχουν όσοι εκ των κ.κ. Μετόχων καταθέσουν, σύμφωνα με το καταστατικό, τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι κ.κ. Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπεύονται σ’ αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει με έγγραφη εξουσιοδότησή τους. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

 

 

Πηγή: sportsaddict.gr

Scroll Up