Ενημέρωσε τις Ενώσεις για τις εκλογές η ΕΠΟ

Συντάκτης: Share:
Ενημέρωσε τις Ενώσεις για τις εκλογές η ΕΠΟ

Η ΕΠΟ απέστειλε έγγραφο προς τις Ενώσεις – Μέλη της, με το οποίο τις ενημερώνει για την εκλογική συνέλευση στις 9 Οκτωβρίου. Η ελληνική Ομοσπονδία αναφέρει το μέρος (ξενοδοχείο) όπου θα γίνει η εκλογική Γ.Σ. των Ενώσεων μελών της στις 9 Οκτωβρίου.

 

Τα θέματα είναι:

α) εκλογή προέδρου και μελών Δ.Σ.

β) εκλογή μελών της επιτροπής ελέγχου και συμμόρφωσης

γ) εκλογή μελών εκλογικής επιτροπής

δ) εκλογή πέντε τακτικών και δέκα αναπληρωματικών μελών της επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ και

ε) εκλογή δέκα αναπληρωματικών μελών της Πειθαρχικής επιτροπής.

Scroll Up