Σύσκεψη για την Νέα Τούμπα

Συντάκτης: Share:

Σήμερα το πρωί (10:00) θα πραγματοποιηθεί η νέα σύσκεψη για την Νέα Τούμπα ανάμεσα στα άτομα που ορίστηκαν να είναι η ομάδα εργασίας, προκειμένου να συζητηθούν όλα τα θέματα γύρω από το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ.

Στη συνάντηση αναμένεται να καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις που θα πραγματοποιηθούν με στόχο φυσικά την ταχύτερη δυνατή δρομολόγηση της κατασκευής του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά τα πρόσωπα που είχαν οριστεί στην ομάδα εργασίας:

Ως μέλη της επιτροπής ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη οι:

-Νικόλαος Ιωάννου, Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

-Κωνσταντίνος Μπέφας, Επιστημονικός Συνεργάτης σε θέματα ευρωπαϊκών προγραμμάτων του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.

-Χρήστος Κραβαρίτης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

-Σάββας Λαδόπουλος, Προϊστάμενος του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

-Χρήστος Κοτρίδης, Νομικός Σύμβουλος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Παράλληλα, ως μέλη της επιτροπής ορίστηκαν από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης οι εξής:

α) Μπελιµπασάκης Κωνσταντίνος, Προϊστάµενος Γενικής ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

β) Φαρµάκη Παρασκευή, Υπάλληλος στο Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών της Διεύθυνσης Δόμησης και Πολεοδοµικών Εφαρµογών.

γ) ∆ηµούλη Άννα, Υπάλληλος στο Τµήµα Αστικού Σχεδιασµού της ∆ιεύθυνσης Αστικού Σχεδιασµού και Αρχιτεκτονικών Μελετών.

δ) Σωτηριάδης ∆ηµήτριος, Αναπληρωτής Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Αστικού Περιβάλλοντος.