Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ: Πως θα μπουν νόμιμα οι εταιρίες Στοιχημάτων στην Ελλάδα!

Συντάκτης: Share:
Στο "Στοίχημα" έβαλαν ματς ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου- Τα ανέβαλλε η Ένωση!!

Είναι πιθανό να πάρουν Νόμιμη άδεια πλέον για το “Στοίχημα” κάπιες ετιαρίες που δραστηριοποιούνται προς το παρόν διαδικτυακά στην Ελλάδα, αλλά ο νέος Νόμος, τους δίνει αυτή τη δυνατότητα…

Ας δούμε όμως αναλυτικά τις πιο σημαντικές διατάξεις που συμπεριλαμβάνονται στον καινούργιο νόμο και δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 30 Οκτωβρίου.

KΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ν. 4002/2011

Για την διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου προβλέπονται αποκλειστικά δύο τύποι αδειών:

1. Άδεια για διεξαγωγή διαδικτυακού στοιχήματος.

2. Άδεια λοιπών διαδικτυακών παιγνίων (καζίνο, πόκερ κ.λ.π.)

Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η καθ’ οιοδήποτε τρόπο μεταβίβαση, παραχώρηση ή εκχώρησή τους. Η άδεια εκχωρείται με απόφαση της ΕΕΕΠ (Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων) και εκδίδεται εντός δύο μηνών από την υποβολή αίτησης. Η μη έκδοση απόφασης της ΕΕΕΠ εντός δύο μηνών συνιστά σιωπηρή απόρριψη της αίτησης.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ

Το αντίτιμο για τη χορήγηση άδειας ορίζεται σε:

-3 εκατ. ευρώ για την άδεια διεξαγωγής διαδικτυακού στοιχήματος

-2 εκατ. ευρώ για την άδεια διεξαγωγής λοιπών διαδικτυακών παιγνίων.

Η άδεια έχει διάρκεια 7 χρόνια από την ημέρα έκδοσής της. Ο κάτοχος τουλάχιστον ένα χρόνο πριν από τη λήξη μπορεί να ζητάει την ανανέωση της για ίσο χρονικό διάστημα, με την καταβολή ισόποσου αντιτίμου.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν έδρα την Ελλάδα ή άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου και καταβεβλημένο κεφάλαιο 200.000 ευρώ τουλάχιστον.

Το αντίτιμο καταβάλλεται είτε εφάπαξ είτε τμηματικά σε δύο ετήσιες ισόποσες καταβολές.

Απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 500.000 ευρώ.

Ο υποψήφιος κάτοχος είναι υποχρεωμένος να συνυποβάλλει: πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, μη πτώχευσης, μη θέσης σε εκκαθάριση, μη αίτησης πτώχευσης, μη αίτηση για θέση σε εκκαθάριση.

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Σε ότι αφορά τους παίκτες: Αφορολόγητο έως 100 ευρώ, συντελεστής 10% για κέρδη έως 1000 ευρώ και 15% για κέρδη πάνω από χίλια ευρώ. Να σημειώσουμε εδώ ότι η πρόταση των Εταιρειών προς το κράτος ήταν να μην φορολογούνται καθόλου τα κέρδη των παικτών.

Για τις εταιρείες παρέμεινε το 35% φορολογία επί των κερδών τους (κάτι που για τους μεγάλους παίκτες θεωρείται υψηλό).

Η ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Μέχρι την χορήγηση των αδειών νομικά πρόσωπα που παρέχουν ήδη υπηρεσίες διαδικτυακών παιγνίων (δηλαδή οι εταιρείες που ήδη διεξάγουν διαδικτυακό στοίχημα στη χώρα μας) στην Ελλάδα μπορούν μέχρι τις 31-3-2020 να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους εφόσον μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη του παρόντος υποβάλλουν αίτηση στην ΕΕΕΠ για ένταξη στο προσωρινό καθεστώς αδειοδότησης.

Scroll Up