Ο Σύνδεσμος Φίλων ΒΕΡΟΙΑΣ “Θύρα 4”. Αλέξανδρος Βεργώνης