Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Σωματείων EΠΣ